Zbyt duża biurokracja

Kolejna grupa uwag dotyczyła skomplikowanych procedur związanych z pozyskiwaniem środków na zatrudnienie osób niepełnosprawnych z PFRON i braku pomocy w interpretacji niespójnych przepisów regulujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Problemy te były zgłaszane, zarówno przez pracowników urzędów pracy, jak i pracodawców.

Jeśli chodzi o regulacje prawne to nie wiem. Jednakże problem niejednokrotnie tkwi w ludziach. W PFRON-ie w S. niezwykle trudno jest uzyskać rzeczową informację, wskazówki jak rozwiązać problem. Nie ma kogo się poradzić (85).

Od pracowników wychodzą często opinie, że procedura uzyskania środków z PFRON na tworzenie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym jest bardzo zawiła i długo trwa załatwianie formalności (152).

Zbyt dużo biurokracji. Pracodawcy są odsyłani od instytucji do instytucji, otrzymują stos wniosków, w których nie wiedzą co napisać (problem z wypełnieniem). Nie znają zasad (możliwe, że są niejasne), nie chcą się w to pakować – to często brzmiące uwagi (299).

Częsty brak spójności pomiędzy zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi problem (38).

Wymieniano także przeszkody specyficzne dla grupy młodych osób niepełnosprawnych. Zaliczano do nich na przykład brak możliwości dofinansowania kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły średniej lub policealnej, czy niewystarczające instrumenty dla pracodawców w programie Junior, mającym na celu zwiększenie zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych.

Zostaw komentarz