Zatrudnienie rotacyjne

Praca rotacyjna polega na wykonywaniu przez pracownika zamiennie prac różnego rodzaju, na różnych stanowiskach, czy też w różnych komórkach organizacyjnych zakładu pracy76. Wymieniona forma zatrudnienia skierowa- najest do tych, którzy chcą pogłębić swojąwiedzę i kwalifikacje. Mogąz niej także korzystać osoby dotychczas niepozostające w zatrudnieniu lub bezrobotne. Dzięki pracy (choćby rotacyjnej, czyli na krótki okres) pracownicy nabywają doświadczenia, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości. Niekiedy przyczyną rotacyjnego zatrudnienia osoby bezrobotnej jest potrzeba zastępstwa dotychczasowego pracownika podczas jego udziału w szkoleniach poza siedzibą pracodawcy37. Zatrudnienie rotacyjne najczęściej nie tworzy nowych miejsc pracy, jednak jest szansą na przykład dla osób niepełnosprawnych, aby zaprezentowały swoje umiejętności i przełamały panujące stereotypy o niepełnosprawnych pracownikach.

Praca rotacyjna może być wykonywana w ramach jednego lub kilku rodzajów pracy38. Podstawą jej musi być jednak umowa o pracę lub regulamin, który dokładnie powinien określać zasady świadczonej pracy (rozkład pracy). Należy wspomnieć i o niebezpieczeństwach związanych z zatrudnieniem rotacyjnym. Pracownicy mogą jednak wpaść w pułapkę zatrudnienia tylko w takiej formie i za coraz mniejsze pieniądze.

Zostaw komentarz