Zakład Aktywności Zawodowej

Natomiast bierność, pasywność i brak współdziałania osłabia skuteczność zabiegów. Na obecną sytuację osób niepełnosprawnych w powiecie z pewnością wpływa fakt, że sami nie potrafią głośno artykułować swoich potrzeb i nie ma organizacji (reprezentanta na wzór Rzecznika Osób Niepełnosprawnych przy urzędzie wojewody), która robiłaby to w ich imieniu i robiła to skutecznie, choć stanowią blisko 10% część lokalnej społeczności (powiat inowrocławski). A gdyby wystąpili wspólnie do burmistrza, czy do Starosty Powiatu w likwidacji barier to odzew byłby większy (powiat żarski).

W rozwijaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych wyraźnie wpływa postawa, zainteresowanie i wsparcie kluczowych decydentów. Czego efektem jest wytworzony odpowiedni, sprzyjający klimat. Przykładem tego może być taka sytuacja:

Zakład Aktywności Zawodowej, który funkcjonuje w powiecie od 2005 roku, jest dumąjego mieszkańców. Niemalże każdy rozmówca wskazywał na ZAZjako znakomite miejsce aktywizacji osób niepełnosprawnych (powiat złotoryjski).

Podobne obserwacje przyniosły monografie miast Gdyni i Rudy Śląskiej: Ruda Śląska chlubi się tytułem miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Miasto łoży duże środki na likwidację barier architektonicznych, projekty kulturalne realizowane przez rudzkie organizacje osób niepełnosprawnych. Tam wszędzie. gdzie klimat ogólny był odnotowywany jako pozytywny, tam aktywność instytucji i efekty ich działania były bardziej znaczące.

Zostaw komentarz