Zaangażowanie nauczycieli przy osobach niepełnosprawnych

Jest to związane z możliwościami uczenia się uczniów niepełnosprawnych. Taki uczeń nie tylko w skutek tej sytuacji uzyskiwał odrębny status w szkole, ale zarazem uczył się z niego korzystać. Nabywał silne poczucie prawa do odmiennego traktowania, identyfikowanego z zakresem zewnętrznych oczekiwań wobec siebie. Jest to szczególnie ważne, gdyż są to uczniowie, którzy napotykają na o wiele większe trudności w nauce i którzy raczej mogą liczyć na mniejsze sukcesy. Pokusa korzystania ze specjalnego statusu może być zbyt duża. Jak to określił jeden z informatorów, młody niepełnosprawny jest ciągle uczony tego, że ty jesteś biedny pokrzywdzony przez los, to my już ci t\-ch wymagań stawiać nie będziemy (powiat żarski).

Dużą rolę w powstaniu takich sytuacji mają nauczyciele. Ważne jest zaangażowanie nauczycieli, żeby po prostu chcieli coś robić na rzecz młodzieży niepełnosprawnej. Być może przydałoby się szkolenie nauczycieli, jak powinni się przygotować na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych, może nie potrafią tego zrobić (powiat ostrowski).

Jednak trzeba wskazać, że jest to typowa reakcja na trudną i nietypową sytuację. Młody niepełnosprawny jest dla szkoły kłopotliwym przypadkiem. Pojawiający się w szkole ogólnodostępnej [cały czas mówimy o poziomie ponad- gimnazjalnym] niepełnosprawny uczeń, o ile wymaga od szkoły wsparcia, jest dla szkoły sytuacją wyjątkową, dobrze rozpoznawalną, często przekraczającąjej kompetencje i stawiającąją wobec konieczności współpracy z innymi instytucjami, na przykład PUP i organizacjami wyspecjalizowanymi w problemach młodych osób niepełnosprawnych, PFRON-em (powiat ełcki).

Zostaw komentarz