Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i dostosować je do swojego stanu zdrowia osoby niepełnosprawne mogą wykorzystać regulacje prawne dotyczące tak zwanego elastycznego zatrudnienia. Skierowane jest ono do wszystkich pracowników (bez preferencji dla osób niepełnosprawnych). Odchodzi się od tradycyjnego pojęcia stosunku pracy, umożliwiając stronom znaczną swobodę w jego kształtowaniu i dostosowaniu do potrzeb. Może stać się to atrakcyjną propozycją dla wielu osób niepełnosprawnych. Obejmuje ono kilka elementów składających się na daną elastyczność, to jest: elastyczne formy zatrudnienia, elastyczny czas pracy, elastyczne miejsce pracy i elastyczne sposoby wynagrodzenia. Ze względu na obszemość tematu w pracy zostaną przedstawione wyłącznie elastyczne formy zatrudnienia i elastyczny czas pracy.

Znaczna część osób niepełnosprawnych nie jest w stanie konkurować z osobami pełnosprawnymi na otwartym rynku pracy, dlatego wymaga wsparcia. Zapewniają to przepisy skierowane zarówno do pracodawców (którzy z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogą otrzymać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci między innymi: dofinansowania wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne, czy też zwrotu kosztów ich zatrudnienia), jak i do osób niepełnosprawnych rozpoczynających działalność gospodarczą (między innymi dzięki preferencyjnym pożyczkom z PFRON-u). Osoby niepełnosprawne mają również możliwość uczestniczenia w działaniach zorganizowanych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (do których również się zaliczają). Polegają one między innymi na subsydiowaniu zatrudnienia, czy też na reintegracji (lub integracji w przypadku młodych osób) zawodowej i społecznej, na przykład przez zakładanie spółdzielni socjalnych, zatrudnienie socjalne. Także wolontariat zwiększa szansę podjęcia zatrudnienia.

Celem pracy jest zaprezentowanie (w ogólnym zarysie) rozwiązań prawnych, które mogą przyczynić się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w tym osób młodych) na otwartym rynku pracy. Przedstawione regulacje mają swoje zalety i wady, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, jednak ich różnorodność daje możliwość wyboru najlepszej opcji dla obu stron stosunku prawnego. Należy również wziąć pod uwagę formy zatrudnienia, które nie zostały uwzględnione w polskim systemie prawnym, a które funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej i cieszą się dużym zainteresowaniem niepełnosprawnych osób (na przykład job-sharing, telepraca). Ich zastosowanie umożliwia znaczną adaptacją zatrudnienia uwzględniającą niesprawność pracowników.

Zostaw komentarz