Urząd pracy nie zajmuje się szczegółowo niepełnosprawnymi

W tej sytuacji organizacyjne uwarunkowania działań przybierają następującą postać: a) tendencja do identyfikacji własnych zadań wyłącznie z tymi, które są prawnie przypisane instytucji, a jednocześnie niskie wartościowanie, a nawet wręcz odrzucanie innych zadań, nawet jeśliby mogłyby one pomóc w pracy, z tendencją do odsyłania ich do innych jednostek i instytucji: b) o stosunku do przypisanych zadań decyduje ekonomia instytucjonalna – zadania dotyczące małego segmentu z obszaru odpowiedzialności, a zarazem trudnego i kłopotliwego w realizacji, są marginalizowane. Są to bowiem kwestie trudne, wymagające specjalistycznej wiedzy i przygotowania, zarazem związane z dużymi nakładami czasu i wysiłku w stosunku do potencjalnie niższych wyników: c) zadania te są ulokowane w strukturze o charakterze politycznym. Stąd duże znaczenie ma z jednej strony organizacja i naciski zainteresowanych oraz ich organizacji, z drugiej strony postawy i wsparcie głównych decydentów: rad, burmistrzów i starostów.

W badaniach monograficznych i w komentarzach do ankiet pojawiały się uwagi, że jej tematyka nie należy do zadań urzędów pracy. W pytaniu o brakujące informacje jeden z powiatów wskazał, że ta problematyka nie wchodzi w jego zakres działania:

Urząd pracy nie zajmuje się szczegółowo niepełnosprawnymi. Wynika to z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a inny Powiatowy Urząd Pracy nie jest w stanie udzielić pełnych odpowiedzi na wszystkie zawarte w ankiecie pytania, gdyż statutowo zajmuje się tylko zarejestrowanymi osobami bezrobotnymi. Nie można udzielić informacji o niepełnosprawnych, gdyż: Nie było takich inicjatyw. Wszelkie działania prowadzone są w ramach określonych przepisów ustawowych.

Zostaw komentarz