Umowa na czas zastępstwa

Pracodawca może skorzystać z danej formy zatrudnienia, gdy zaistnieje potrzeba zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jest nią na przykład urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, czy też choroba. Umowa na czas zastępstwa jest rodzajem umowy na czas określony, jednak z wyróżniającym ją charakterystycznym określeniem terminu końcowego. Czyli zostaje ona zawarta do czasu powrotu do pracy zastępowanego pracownika. W odróżnieniu od umowy na czas określony pracodawca może zawierać z pracownikiem wiele umów na czas zastępstwa. Ważne jest jedynie to, aby nadal istniał cel, dla którego umowa została zawarta, czyli brak obecności zastępowanego pracownika. Należy podkreślić, że pracownik zatrudniony na czas zastępstwa ma takie same uprawnienia jak przy zwykłym stosunku pracy (wyjątek stanowi jedynie regulacja dotycząca kobiet w ciąży).

Często jednak zamiast zatrudnienia osoby na zastępstwo pracodawca decyduje się na skorzystanie z pracy pracownika tymczasowego. Ogranicza tym samym swoje koszty, na przykład nie odprowadzając składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, nie ponosząc nakładów na badania lekarskie.

Zostaw komentarz