Ukrywanie niepełnosprawności

My ukrywamy niepełnosprawności łącznie z tym, że nawet jeśli rodzic dowie się o niepełnosprawności swojego dziecka, to ukrywa najdłużej, jak się da i posyła je do szkoły masowej (powiat skarżyski).

Zasadniczą przyczyną ukrywania niepełnosprawności była obawa przed nieuzyskaniem skierowania do pracy a potem – zatrudnienia. Osoby, które przyszły na to spotkanie bardzo często kryły, że mają orzeczenie i były szalenie zdziwione, że my się dopytujemy. Ipierwszą rzecz, jaką mówili to nie, nie, ze mną wszystko w porządku, jestem zdrowy i wszystko dobrze, a potem wychodziło, że mają orzeczenia (powiat ełcki). Zdarzają się też sytuacje, że młodzi niepełnosprawni, o ile niesprawność jest niewidoczna, ukrywają ją przed pracodawcami, nie rejestrują się w PUP jako niepełnosprawni, dopiero, kiedy są do tego okolicznościami zmuszeni, „ujawniają się” (powiat inowrocławski). Natomiast taki rodzaj niepełnosprawności, kiedy jest ona niewidoczna, daje możliwość pracownikom ukrywania przed swoim pracodawcą faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dzieje się tak z lęku przed utratą pracy […] Zdarzyło nam się nie raz, że pracownik ukrywał swoją niepełnosprawność i przyznał się dopiero po kilku łatach pracy, że posiada orzeczenie o niepełnosprawności (powiat sokolski).

Drugą konsekwencją stereotypów niepełnosprawności są obawy i lęki pracodawców. Główną przyczyną wskazywaną przez rozmówców jest nieufność pracodawców wobec osób niepełnosprawnych. W wyobrażeniu niektórych rozmówców osoba niepełnosprawna jest ze względu na swój stan zdrowia niepewnym pracownikiem. Co więcej, niektórzy pracodawcy twierdzili, że niewiadomo czego można się spodziewać po takich osobach, że są nieobliczalni i trudni w pracy (powiat Złotoryj- ski). Pracodawcy po prostu się boją, jak to będzie pracować z daną osobą, ja sam okrutnie się bałem […], zaczynałem od zatrudniania sprzątaczek (powiat skarżyski). Zarazem sądzą, że wymaga to wielu dodatkowych zabiegów i inwestycji. Czasami buduje się taki schemat w głowie u pracodawcy, że będzie musiał robić windę, dodatkowe wejścia, poszerzać klatki schodowe i sto dwadzieścia innych ułatwień, robić przerwę na każde zawołanie […] i stwarzać jakieś super warunki, które kosztują (miasto Gdynia).

Zostaw komentarz