Telepraca – ciąg dalszy

Telepraca może opierać się także na niepracowniczych formach zatrudnienia. Swoboda pracownika w organizacji pracy, wykonywanie jej poza domem, brak podporządkowania sprzyjają zawieraniu umów cywilnoprawnych: o dzieło lub zlecenia. Przy wykonywaniu telepracy istnieje także możliwość świadczenia telepracy, wykorzystując samozatrudnienie, czy też pracę nakładczą. Jednak w tym ostatnim przypadku dana forma zatrudnienia stosowana jest raczej do wykonywania rękodzieła i wyrobów manualnych.

Pewną niedogodnością dla pracodawcy jest ponoszenie tak zwanych kosztów początkowych związanych z wyposażeniem pracownika w sprzęt niezbędny do telepracy, na przykład: oprzyrządowanie i rozszerzenie łączy telekomunikacyjnych, przygotowanie stanowiska pracy zgodnego z warunkami bezpieczeństwa. Natomiast, jeżeli pracownik będzie używał własnego sprzętu, pracodawca powinien mu za to zapłacić.

Jeżeli telepraca wykonywana jest poza zakładem pracy, pozbawia to pracodawcę kontroli nad pracownikiem. Brak nadzoru może pogarszać jakość pracy. Dlatego w tym celu, pracodawca powinien tworzyć system monitoringu i kontroli pracowników, co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Telepraca niesie ze sobą również pewne niebezpieczeństwa dla pracownika zatrudnionego poza zakładem pracy. Może powodować poczucie izolacji, zmniejszając identyfikację z interesem firmy, a co za tym idzie – zmniejszać produktywność. U niektórych pracowników, praca w domu może być też dużym obciążeniem ze względu na nieumiejętność oddzielenia funkcji zawodowych i rodzinnych. Poza tym, pracownik wykonując pracę na odległość, uzależniony jest od prawidłowego funkcjonowania środków technicznych.

Niewątpliwą zaletą dla pracodawcy są oszczędności związane z mniejszymi wydatkami na powierzchnię biurową (koszty czynszu) i wyposażenia stanowisk pracy. Zmniejsza się liczba zwolnień chorobowych (pracownik może na przykład pracować podczas choroby lub podczas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem), oraz zostaje wyeliminowany problem spóźnień do pracy. Korzystając z elastycznego czasu pracy, pracownik może poświęcić więcej czasu dla rodziny. Telepraca daje poza tym możliwość znalezienia zatrudnienia na terenie całego kraju, bez konieczności przeprowadzania się, czy też dojazdów (co redukuje koszty).

Zostaw komentarz