System ubiegania się o refundacje

Może nie zatrudniać osób niepełnosprawnych (w wymaganej ilości) i wpłacać określone kwoty na PFRON albo oferować im pracę uzyskując dofinansowanie. Niestety, większość z nich woli płacić kary71. Procedury przyznawania publicznej pomocy i zasady rozliczania się z niej są dość zawiłe, wymagają nierzadko fachowej pomocy (mogącej wiązać się z dodatkowymi kosztami). Potwierdzają to pracodawcy, których opinie na ten temat są dość krytyczne. Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich twierdzi, że: obowiązujący dziś system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest zbyt skomplikowany i nieefektywny zarówno z punktu widzenia państwa, jak i samych osób niepełnosprawnych12.

Poza tym brak stabilności prawa nie sprzyja podejmowaniu długofalowych strategii, co do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmieniała się w ciągu dziewięciu lat aż 43 razy.

Pracodawcy nie decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych także z powodu braku wiedzy na temat pożytków, jakie mogą się z tym wiązać. Konsekwencją niewiedzy \…\jest także niedostrzeganie korzyści finansowych, jakie przynosi przyjęcie do pracy osób niesprawnych11.

Nierzadko posługują się również stereotypami dotyczącymi efektywności pracy osób niepełnosprawnych. Tymczasem badania wskazują, że w większości przypadków (75%) przełożeni osób niepełnosprawnych traktują ich pracę na równi z pracą sprawnych pracowników74. Oczywiście wszystko zależy od doboru stanowiska pracy do psychofizycznych możliwości niepełnosprawnej osoby, a gdy nie jest to możliwe odpowiedniej jego adaptacji (na przykład z wykorzystaniem środków finansowych z PFRON-u). Istotne jest to, aby informacje na temat niepełnosprawnych pracowników oraz korzyści, jakie mogą wiązać się z ich zatrudnieniem były szeroko rozpowszechniane i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

System ubiegania się o refundacje powinien być procesem uproszczonym i jak najmniej czasochłonnym. Zmiany należy wprowadzać jednak w takim kierunku, aby nie stwarzały okazji do nadużyć. Uzyskanie dodatkowego źródła finansowania skłania bowiem niektórych pracodawców do obejścia prawa. Ze skarg, które napływają do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika pracujących osób niepełnosprawnych i uniknięcia wpłat na PFRON75, znaczną liczbę nadużyć stanowią te dotyczące fikcyjnego zatrudnienia danej osoby niepełnosprawnej.

Zostaw komentarz