Staże i praktyki osób niepełnosprawnych

Jednocześnie pracodawcy często nie posiadają odpowiedniej wiedzy o różnych pozytywnych możliwościach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Obie strony mają jeszcze dość ograniczoną wiedzę o korzyściach, jakie może czerpać przedsiębiorca zatrudniając osobę niepełnosprawną (powiat sokolski).

Kluczowa rola przypada więc wzajemnym kontaktom i doświadczeniu. Pracodawca często buduje swoje opinie o ogóle pracowników niepełnosprawnych na podstawie tych doświadczeń, jakie zdobywa zatrudniając u siebie takie osoby.

Myślę, że przede wszystkim trzeba pokazać pracodawcom, że taka osoba może funkcjonować tak, jak pełnosprawny faktycznie (miasto Poznań). A gdy wiedzą, jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, nie mają obaw przed ich zatrudnianiem (powiat limanowski).

Duża znaczenie mają staże i praktyki, które pozwalają wzajemnie poznać się obu stronom. Staż jest formą pozytywną zarówno dla młodej osoby niepełnosprawnej, jak i dla pracodawcy […] Pracodawca, który początkowo może być nieufny wobec stażysty z powodu jego niepełnosprawności, ma możliwość przekonania się o kwalifikacjach i wartości niepełnosprawnego pracownika [… ] Pracodawca przekonuje się, że osoba niepełnosprawna nie stwarza mu tylu kłopotów, jak mogłoby mu się wydawać. Wcale nie jest marudna, nie jest chimeryczna (miasto Gdynia). Na drugim miejscu z punktu widzenia popularności i przydatności dla osób niepełnosprawnych znalazły się programy stażowe. Pozwalają one pracodawcom na oswojenie się z niepełnosprawnymi pracownikami i ocenę ich przydatności do pracy. Pracownikom zaś dodają pewności siebie i dają szansę potwierdzenia i rozwinięcia własnych umiejętności (powiat stargardzki).

Pozytywne inicjalne doświadczenie silnie rzutuje na późniejsze postawy pracodawcy. Udało nam się zaszczepić takie ziarenko, że osoby niepełnosprawne, gdzieś tam się posprawdzały w tych zakładach pracy i nawetjak była refundacja na jedną osobę, to pracodawca już z większą chęcią przyjmował sam na stanowisko z wolnego rynku (powiat złotoryjski). Korzyści z nich odnoszą także sami niepełnosprawni. Często zdarza się, że dana osoba pozostaje w przedsiębiorstwie po zakończeniu stażu. Pracodawcy wcześniej bywali niechętni wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po szkołach specjalnych, ale w tej chwili […] Bardzo się bali wychowanków szkoły specjalnej, ale bardzo szybko przekonali się, że jeżeli jest pracowity i nie wymaga się od niego takiego twórczego myślenia, to jest z nimi OK. 1 chwalą ich sobie jako zwykłych pracowników, którzy czarną robotę robią, taką najtrudniejszą (miasto Ruda Śląska).

Zostaw komentarz