Samozatrudnienie

Samozatrudnienie nie zostało dokładnie zdefiniowanie w prawie. Dotyczy ono osób, które na własny rachunek i na własne ryzyko prowadzą działalność gospodarczą (jednoosobową). Niekiedy wśród samozatrudnionych występują osoby zmuszone przez pracodawców do prowadzenia działalności gospodarczej, w rzeczywistości będącej kontynuacją zatrudnienia49. Pracodawcy wykorzystują taką możliwość, ponieważ w ten sposób ponoszą mniejsze koszty zatrudnienia50.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może jednak przynieść wiele korzyści dla osoby ją prowadzącej. Przede wszystkim dzięki samoza- trudnieniu istnieje możliwość samodzielnego decydowania o własnej pracy, bez potrzeby podporządkowania jej przełożonemu. Można świadczyć usługi dla więcej niż jednego podmiotu i nie trzeba wykonywać jej osobiście, zlecając pracę osobie trzeciej. Przed podjęciem decyzji o przejściu do pracy prowadzonej na własny rachunek, należy przeprowadzić jednak dokładną analizę korzyści i ewentualnych obciążeń. Im niższe wynagrodzenie u dotychczasowego pracodawcy, tym samozatrudnienie jest mniej opłacalne. Wpływają na to stałe koszty działalności, obsługa księgowości, a także ryzyko gospodarcze związane z konkurencją na rynku, czy chwilowym brakiem zamówień. Samemu należy także ustalać sobie prawo do urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenia.

Zostaw komentarz