Rodzaje badań socjologicznych

Odpowiedzi na tak szeroko postawione pytania badawcze wymagały zastosowania różnorodnych metod i technik badawczych, pozwalających mierzyć zarówno opinie formułowane przez jednostki, jak i działania instytucji. Interesowały nas rozkłady ilościowe odpowiedzi na interesujące nas kwestie, jak i jakościowa analiza zjawisk. W celu odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania badawcze zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy cztery rodzaje badań socjologicznych10:

– 1. Wywiady swobodne z 50 osobami niepełnosprawnymi (w wieku 18-29) lat. Na podstawie tego badania, które miało charakter pilotażowy, zbudowany został kwestionariusz do badań ilościowych młodzieży niepełnosprawnej (realizacja październik 2005 – styczeń 2006 roku).

– 2. Badanie sondażowe przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej młodzieży niepełnosprawnej w wieku 18-29 lat (500 osób), techniką wywiadu kwestionariuszowego (zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej listopad – grudzień 2006 roku).

– 3. Badanie Powiatowych Urzędów Pracy zrealizowane poprzez ankietę pocztową, wysłaną do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce (realizacja maj – lipiec 2006 roku).

– 4. Monografie 16 powiatów, wybranych ze względu na podejmowane inicjatywy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych (realizacja lipiec – listopad 2006 roku).

Zakładaliśmy, że tak szerokie ujęcie problemu zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych pozwoli nam nie tylko dokonać dogłębnej analizy zjawiska, lecz i zwrócić uwagę na te kwestie, które są pomijane w badaniach statystycznych GUS, czy w projektach empirycznych, analizujących najczęściej sytuację jednej wybranej kategorii osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wstępne wyniki projektu i problem aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych były omawiane z przedstawicielami środowisk lokalnych podczas ośmiu regionalnych konferencji, zorganizowanych w: Gdańsku, Częstochowie, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu w pierwszym kwartale 2007 roku.

Zostaw komentarz