PUP i informacje o osobach niepełnosprawnych

W sytuacji znaczących braków wiedzy o osobach niepełnosprawnych powinno wystąpić duże zapotrzebowanie na zdobycie odpowiednich informacji, zapełniających te lukę. Jednak z przeprowadzonych badań wynika, że zapotrzebowanie na dane o osobach niepełnosprawnych jest stosunkowo niskie u pracowników urzędów (tabela 7). Duży jest zakres postaw biernych i raczej indyferentnych wobec potrzeby pogłębiania informacji. Przy dużym braku odpowiednich danych o tej grupie społecznej – dodatkowe informacje o niepełnosprawnych zbiera tylko 52,2% urzędów pracy.

Na pytanie o to, jakie informacje o osobach niepełnosprawnych są potrzebne pracownikom urzędów pracy, w około 46% badanych urzędów w ogóle nie udzielono odpowiedzi lub miały one charakter wymijający. W znaczącej grupie ankiet pojawiły się odpowiedzi typu: bez uwag, brak propozycji, brak zdania. Pracownicy PUP deklarowali również, że posiadana przez nich wiedza jest odpowiednia dane dotyczące osób zarejestrowanych w PUP są wystarczające, dane niezbędne posiadamy, dobra wymiana informacji w naszym powiecie, nie brakuje, czy nie istnieje w chwili obecnej zapotrzebowanie na inne dane.

Pewna grupa pracowników urzędów potwierdziła potrzebę gromadzenia dodatkowych informacji i te uwagi pozwalają zorientować się w stanie wiedzy urzędów i w lukach w niej występujących. Wśród potrzebnych informacji można wyróżnić trzy typy: dane zbiorcze o niepełnosprawnych, dodatkowe informacje o podopiecznych i o ich potrzebach. Pierwsza grupa brakujących informacji to zbiorcze dane statystyczne o niepełnosprawnych dane o osobach niepełnosprawnych nie zarejestrowanych w PUP, ile jest tych osób, z jakimi kwalifikacjami, czy są zainteresowane podjęciem zatrudnienia), charakterystyka niepełnosprawnych (brak dokładnej liczby niepełnosprawnych z podziałem na poszczególne kategorie na przykład: wiek, stopień niepełnosprawności), dane o osobach niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy (liczba osób niepełnosprawnych wchodzących co roku na rynek pracy (kończących szkoły), czy zbiorcze informacje ze szkół o absolwentach według poziomu i kierunków wykształcenia (zawodu)), a także o osobach otrzymujących orzeczenie o niepełnosprawności (dane statystyczne z ZUS o ilości wydawanych orzeczeń).

Zostaw komentarz