Problem przekwalifikowania

Tak czy inaczej, najtrudniejszy okres dla młodzieży niepełnosprawnej następuje po zakończeniu lub przerwaniu kształcenia (powiat żarski). Ważnym zadaniem jest pomoc w przełamywaniu barier pojawiających się po ukończeniu kształcenia przy podejmowaniu pracy zawodowej (powiat mysłowicki). Przede wszystkim brakuje jednej rzeczy – czy młodzież po ukończeniu tej edukacji, w jakimś procen- 1 Cvtat z badań Powiatowych Urzędów Pracy. cie zostanie zatrudniona, czy będzie miała pracę. To jest najważniejsza sprawa (powiat inowrocławski). Droga aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w pewnym miejscu się urywa i klienci Warsztatów, nie mogą w pełni wykorzystać nabytych w Warsztacie umiejętności (powiat sokolski). Niekiedy uwagi o tym formułowano dość ostro. Gorzej jest z tymi osobami, które kończą Ośrodki Szkolno- Wychowawcze, takjest jakoś ten system polski durnowato pomyślany, że loży się niesamowite pieniądze na te osoby do 25 roku życia, kiedy te osoby chodzą do szkoły, a potem te osoby idą na bruk (powiat C).

Jest to inaczej niż w przypadku pozostałych grup młodzieży, u której często zbyt wczesne podjęcie pracy może negatywnie wpływać na motywację do kontynuacji nauki i podnoszenia wiedzy, a przerwa między nauką a zatrudnieniem może motywować do większego wartościowania pracy. Sytuacja wśród osób niepełnoprawnych jest inna.

Niepodjęcie zatrudnienia oraz urwanie kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami może oznaczać pogłębianie izolacji od otoczenia, zamknięcie w domu, gwałtowne zmniejszenie szans na prowadzenie normalnego życia. Po dłuższym czasie takiego odosobnienia, reintegracja zawodowa osoby niepełnosprawnej jest niemożliwa bez wyprzedzającej ją reintegracji społecznej (powiat żarskim). Jeżeli młoda osoba niepełnosprawna nie zainteresuje się pracą od razu po ukończeniu szkoły, otrzyma rentę i przez dłuższy czas ją pobiera, to nie znajduje motywacji do starania się o pracę […]. Przebywanie przez dłuższy czas na rencie powoduje zanik chęci do podejmowania zatrudnienia (powiat ostrowski).

Bezrobocie powoduje u młodych niepełnosprawnych znaczącą regresję umiejętności społecznych, osłabia samoocenę, z negatywnym, zwrotnym wpływem na motywację do podjęcia pracy i na umiejętności sprostania jej wymogom.

Trzeci słaby punkt to kwestia przygotowania do ewentualnej zmiany zawodu w przyszłości. Problem przekwalifikowania jest bardzo ważny. Nam jest łatwiej przekwalifikować osoby z wykształceniem zawodowym aniżeli po liceum zawodowym profilowanym czy technikum (przedstawiciel pracodawców, powiat limanowski).

Choć w tym przypadku ocena dotyczyła w zasadzie przygotowania zawodowego, waga tego problemu jest szersza i w przyszłości rola tego aspektu przygotowania zawodowego będzie zapewne wzrastała.

Zostaw komentarz