Preferencje dotyczące zawodów i stanowisk pracy

Kolejne pytanie dotyczyło zawodów i stanowisk pracy, w których dobrze sprawdzają się młode osoby niepełnosprawne. Prosiliśmy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy o wskazanie ich na podstawie własnego doświadczenia. W pytaniu tym uwzględniliśmy rodzaj niepełnosprawności według klasyfikacji PUP. Wyróżniliśmy sześć typów niepełnosprawności, takich jak: upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, zaburzenia głosu, mowy i cho- roby słuchu, choroby narządu wzroku, uszkodzenia narządu ruchu, choroby narządów wewnętrznych. Pytanie miało charakter otwarty, a lista zawodów i stanowisk pracy została utworzona po wypełnieniu ankiety przez respondentów. Dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności otrzymaliśmy odmienną liczbę odpowiedzi. Najwięcej zawodów lub grup zawodów (kodowanych ze względu na podobieństwo) wymieniono w stosunku do osób ze schorzeniami narządów wewnętrznych (579 wskazań), następnie osób z uszkodzeniem narządu ruchu (535 wskazań), osób z zaburzeniami głosu, mowy, narządu słuchu (457 wskazań), osób z upośledzeniem umysłowym (423 wskazania), osób z chorobami narządu wzroku (339 wskazań), osób z chorobami psychicznymi (340 wskazań). Dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności lista najczęściej wymienianych zawodów, na których dobrze sprawdzają się młode osoby niepełnosprawne przedstawiała się następująco:

– Upośledzenie umysłowe:

– robotnik przy pracach prostych (pracownik fizyczny) – 84 wskazań:

– sprzątacz – 61 wskazań:

– pracownik pomocniczy produkcji, usług – 47 wskazań:

– pakowacz (pudełkowacz, sortowacz) – 37 wskazań:

– pracownik produkcyjny, linii produkcyjnej – 22 wskazania:

– lekka praca fizyczna – 21 wskazań:

– rolnik, ogrodnik – 20 wskazań:

– krawiec (szwacz, krojczy, dziewiarz) – 17 wskazań:

– kucharz (ciastkarz, piekarz) -12 wskazań:

– monter (podzespołów, wiązek samochodowych, rowerów) – 11 wskazań:

– stolarz (tapicer) – 11 wskazań.

Preferencje dotyczące zawodów i stanowisk pracy cz. II

– Choroby psychiczne:

– sprzątacz – 59 wskazań:

– robotnik przy pracach prostych (pracownik fizyczny) – 47 wskazań:

– pracownik pomocniczy produkcji, usług – 33 wskazania:

– pakowacz (pudełkowacz, sortowacz) – 21 wskazań:

– rolnik, ogrodnik – 18 wskazań:

– krawiec (szwacz, krojczy, dziewiarz) – 12 wskazań:

– pracownik biurowy (referent, pracownik umysłowy, sekretarka) – 11 wskazań:

– kucharz (ciastkarz, piekarz) – 10 wskazań:

– pracownik produkcyjny, linii produkcyjnej – 9 wskazań:

– monter (podzespołów, wiązek samochodowych, rowerów) – 8 wskazań.

– Zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu:

– informatyk (administrator baz danych, wprowadzanie danych) – 61 wskazań:

– sprzątacz – 38 wskazań:

– krawiec (szwacz, krojczy, dziewiarz) – 36 wskazań:

– operator (maszyn, koparki, rębaka) – 33 wskazania:

– pracownik biurowy (referent, pracownik umysłowy, sekretarka) – 30 wskazań:

– robotnik przy pracach prostych (pracownik fizyczny) – 30 wskazań:

– pakowacz (pudełkowacz, sortowacz) – 28 wskazań:

– pracownik produkcyjny, linii produkcyjnej – 18 wskazań:

– bibliotekarz (archiwista) – 15 wskazań:

– pracownik budowlany (malarz, hydraulik, tapeciarz) – 14 wskazań. Choroby narządu wzroku:

– rehabilitant (masażysta, fizykoterapeuta) – 69 wskazań:

– robotnik przy pracach prostych (pracownik fizyczny) – 27 wskazań:

– pracownik biurowy (referent, pracownik umysłowy, sekretarka) – 24 wskazania:

– proste prace usługowe: bileter, telefonistka, roznosiciel ulotek – 19 wskazań:

– telemarketer – 14 wskazań:

– pakowacz (pudełkowacz, sortowacz) – 13 wskazań:

– operator (maszyn, koparki, rębaka) – 12 wskazań:

– pracownik produkcyjny, linii produkcyjnej – 11 wskazań:

– pracownik pomocniczy produkcji, usług – 11 wskazań:

– informatyk (administrator baz danych, wprowadzanie danych) – 11 wskazań.

Zostaw komentarz