Praktyka funkcjonowania szkoły a niepełnosprawny

Szkoły ogólne są zalecane nie tylko ze względu na unikanie efektu etykiet- kowania, czy na niższe koszty kształcenia, lecz także dlatego, że mają one podwójne zadanie oddziaływania nie tylko na samych niepełnosprawnych, ale i na pozostałych uczniów. Jest to istotne dla zapobiegania formowaniu się stereotypów, które silnie ważą na dalszych szansach życiowych osób niepełnosprawnych, a w szczególności – losach zawodowych. Szkoła powinna oswajać innych uczniów ze zjawiskiem niepełnosprawności. Dla samych młodych niepełnosprawnych, obok nauki i przyswajania wiedzy i kwalifikacji na poziomie porównywalnym z ich rówieśnikami, szkoły masowe są źródłem kształtowania sprawności społecznych i społecznego przystosowania się. W przyszłości ich kontakty z ludźmi i bardziej efektywne uczestnictwo w życiu różnych zbiorowości będzie opierało się na umiejętnościach nabytych w szkole. Stąd wśród osób współpracujących z osobami niepełnosprawnymi istnieje silne przekonanie, że osoby te powinny się uczyć wraz z osobami w pełni sprawnymi (powiat złotoryj ski). W normalnej [szkole osoba niepełnosprawna] ma szansę na prawidłową edukację (powiat inowrocławski).

Jednak w świetle zebranych opinii praktyka funkcjonowania szkoły bardzo odbiega od tych postulatów, a raczej można określić szkołę jako miejsce utrwalania negatywnych konsekwencji niepełnosprawności. Znacząca część późniejszych losów młodych osób niepełnosprawnych jest już zaprogramowana przez ten etap ich życia. Uczniowie niepełnosprawni są w tych szkołach spychani na ubocze ich życia, działań i aktywności. Mają w tym udział i nauczyciele, i uczniowie. Środowisko uczniowskie jest nietolerancyj- ne wobec mniej sprawnych fizycznie. Często takie osoby odrzuca się na margines, a nawet wyklucza ze społeczności uczniowskiej. To odsunięcie od życia kolegów jeszcze dodatkowo obniża ich atrakcyjność w grupie rówieśniczej. Skutki izolacji lub ograniczonych kontaktów z kolegami mogą mieć znaczące konsekwencje w przyszłości, w szczególności mogą mieć wpływ na poziom umiejętności społecznych i na zakres przystosowania społecznego, a także znacząco obniżać samoocenę.

Zostaw komentarz