Praca przerywana

Posługując się daną formą zatrudnienia pracownik, w zależności od zapotrzebowania pracodawcy, może okresowo świadczyć pracę lub powstrzymywać się od jej wykonywania. Takie zatrudnienie zasadne jest w stosunku do osób wykonujących określone zawody, na przykład ankieterów, przewodników turystycznych, kiedy to pracodawca z góry może przewidzieć, kiedy pojawią się okresy pracy i jak długo będą trwały (w odróżnieniu od pracy na wezwanie). Praca przerywana nie została uregulowana w polskim prawie i dlatego, aby zrealizować zatrudnienia przerywane, zamiast jednej umowy (pracy przerywanej) możemy zastosować urlop bezpłatny albo zawierać kolejno po sobie umowy na czas określony. Dla pracownika korzystniejsze jest zawieranie kolejnych umów na czas określony niż korzystanie z bezpłatnego urlopu. Czasu przez jaki pracownik pozostaje na urlopie bezpłatnym, nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (artykuł 174 KP). Może on jednak w tym okresie podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy. Również dla pracodawcy nie jest korzystne zastosowanie bezpłatnego urlopu. Może on bowiem odwołać pracownika z urlopu z ważnych przyczyn tylko wtedy, gdy razem z pracownikiem zaznaczył taką możliwość przy udzielaniu urlopu dłuższego niż trzy miesiące. Jeżeli urlop trwa krócej – odwołanie takie nie jest możliwe (chyba, że dojdzie do porozumienia z pracownikiem).

Zostaw komentarz