Narzędzia aktywizacji dla osób niepełnosprawnych

Stosowane w praktyce działania urzędów narzędzia aktywizacji zostały ocenione pozytywnie, ale unikano dawania im ocen maksymalnych. Najwyższe oceny skuteczności uzyskały typowe formy działania: doradztwo, pośrednictwo, dofinansowywanie zatrudnienia, szkolenia organizowane przez urząd, refundacja dostosowania stanowiska pracy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i staże. Pozarutynowe formy aktywizacji, programy przygotowywane w centralach, wspieranie zdobywania wyższego lub podyplomowego wykształcenia lub podejmowania własnej aktywności gospodarczej zyskały niższe oceny. Natomiast negatywnie wartościowano systemy EURES, Krajową Bazę Ofert Pracy i sklepy z pracą.

Read the rest of this entry »

Kształcenie szkolne a potrzeby rynku pracy

Wywiady zrealizowane w trakcie badań monograficznych często wskazują na „rozchodzenie się” pracy szkół i potrzeb rynku pracy. Brak jest tak naprawdę synchronizacji między szkolnictwem przygotowującym do zawodu, a miejscowym rynkiem pracy, a w każdym przypadku jest ona potrzebna (powiat ostrowski1). Wydaje się, że podstawowym problemem jest trudność „spot-

Read the rest of this entry »

Kształcenie szkolne a potrzeby rynku pracy – ciąg dalszy

Jeśli mielibyśmy tak naprawdę pomagać młodym osobom niepełnosprawnym, to potrzebowalibyśmy szerszych informacji o młodzieży (powiat ełcki). Nie wiadomo więc tak naprawdę, jaka oferta edukacyjna, jakiego typu kursy i szkolenia byłyby szansą na znalezienie zatrudnienia dla danej osoby niepełnosprawnej. W efekcie proces przygotowania zawodowego odbywa się niejako „po omacku ” – nie wiadomo co powinno się oferować dziecku, jak rozwijać ofertę edukacyjną (powiat skarżyski).

Read the rest of this entry »

Konsekwencje dla funkcjonowania instytucji publicznych cz. II

Jeśli chodzi o to tam się wchodzi do takiego dużego pomieszczenia i jest sześć czy osiem osób. No i ja wchodzę i mówię coś do tej pani, a wszyscy słuchają. Dla mnie to jest coś nie tak. Uważam, że jeśli ktoś przychodzi z trudną sprawą i chce o niej powiedzieć, to powinien jednej osobie to mówić, a nie ośmiu. I niektóre kobiety są takie puste, że tak powiem. Kiedyś pojechałam po jakieś zaświadczenie do urzędu, trafiłam na taką kobietę [.. ,]8 i ona mówi tak – ty jesteś niepełnosprawna?! Poczułam się bardzo urażona, bo dla mnie nie jest tak prosto, jak mi ktoś tak mówi, jakoś mi trudno jest [.. ,]ja posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, a tak bezpośrednio jak mi ktoś tak mówi, to jakoś mi tak strasznie ciężko. Zero jakiejś delikatności, podejścia do człowieka, takiego wyczucia brakowało. W […] toteż jest tak, że to jest instytucja, urząd. Nie zawsze się spotka człowieka miłego i mimo, że ja przebywam w tych instytucjach, to mam problem, żeby znaleźć kogoś, kto mi doradzi i chyba brakuje wiedzy w tych instytucjach.

Read the rest of this entry »

Job-sharing (podział miejsca pracy)

Job-sharing to forma zatrudnienia, w której dwóch albo więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dzieli między sobą stanowisko pracy pełnowymiarowej28. Pracownicy rozdzielają między sobą wynagrodzenie i inne świadczenia, jednak każdy z nich odpowiada indywidualnie za swoją pracę. Mają także swobodę w organizacji pracy (według wcześniej ustalonego planu, który zaakceptował pracodawca). Mogą podzielić się czasem pracy w ciągu dnia (na przykład każdy pracuje po cztery godziny), lub określonymi dniami tygodnia, tygodniami miesiąca. Praca może być również podzielona funkcjonalnie, ponieważ pracownicy zazwyczaj różnią się poziomem i rodzajem kwalifikacji, stażem, doświadczeniem29. W ten sposób wzajemnie się uzupełniają. Poza tym brak w prawie polskim przepisu, który rozwiązanie takie czyniłby niedopuszczalnym30.

Read the rest of this entry »

Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Młode osoby niepełnosprawne mają znacznie utrudniony dostęp do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Otwarty rynek pracy w swoim założeniu dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych, w odróżnieniu od chronionego (zamkniętego) rynku pracy, polegającego na zatrudnieniu w specjalnych warunkach dostosowanych do psychofizycznych możliwości i ograniczonej wydajności osób niepełnosprawnych2. W Polsce chroniony rynek pracy tworzą głównie: Zakłady Pracy Chronionej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Read the rest of this entry »

Integracja działań instytucji przygotowania zawodowego

Jako przyczynę tej sytuacji wskazywano niską integrację działań instytucji, przygotowujących młodych niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy. W wywiadach mówiono o braku spójności działań, słabej współpracy i małym przepływie informacji między głównymi instytucjami, a w efekcie – niedopasowaniu i niesumowaniu się ich działań. Brak koordynacji uderza także w słabe ogniwo procesu aktywizacji młodzieży niepełnoprawnej – małą ciągłość między nauką i pracą, a w konsekwencji rzadkie płynne przechodzenie od szkolenia w zawodzie do zastosowania tych umiejętności.

Read the rest of this entry »

Podatki prawnik Warszawa- a praca na studiach

Umowa o dzieło podatek

to nie tylko forma dorabiania sobie, ponieważ bardzo wiele szczególnie młodych osób właśnie na niej opiera swoje pierwsze zatrudnienie. Koniecznie więc należy już dziś mocniej pomyśleć nad tym, jak to wszystko prezentowało się w naszym przypadku, a być może na studiach również było coś takiego modne jednak nie zawsze to ludzie pamiętają. Śmiało można więc już dziś zastanowić się nad tym, jakiego typu możliwości przed sobą widzimy, a być może umowa o dzieło podatek będzie mogła nam również sporo pomóc. Od czasu do czasu zwiększa się liczba możliwości dodatkowego zarobku, dlatego jeśli komuś na czymś takim będzie zależało, to oczywiście ma szanse na to się zdecydować. Musimy mieć świadomość co do tego, że przecież jeśli Read the rest of this entry »

Komornik sądowy- możliwości

Komornik Warszawa

niezwykle często bywają kłopotliwe jego wizyty. Jednak prawda jest, że jeśli ktoś będzie się starał znaleźć z nim nic porozumienia, to jednocześnie może sobie pomóc. Nie od dziś wiadomo, że komornik stara się odzyskać pieniądze dla wierzyciela. Dlatego tez jeśli ktoś pójdzie z nim na układ, to automatycznie otrzyma czas na spłatę swojego zobowiązania. Wiadomo, że bardzo duże znaczenie odgrywają tutaj przede wszystkim raty oraz ich wysokość. Od czasu do czasu prawo się zmienia, dlatego warto jest być z nim na bieżąco, ponieważ znając swoje prawa można będzie osiągnąć naprawdę bardzo wiele. Nie od dziś wiadomo, że mimo wszystko komornik Warszawa będzie w stanie rozłożyć nasze zobowiązanie na raty, pod warunkiem, że sami wyrazimy wole spłaty Read the rest of this entry »

Komornik sądowy-dobry kontakt

Komornik Słupsk

możliwości związane z wyjściem na prostą są różne. W zależności od tego w jaki sposób podchodzimy do nich, oraz jak właściwie wygląda nasza sytuacja finansowa to jednak można będzie znaleźć dla siebie coś odpowiedniego co spowoduje, że nasze zadłużenie zacznie się zmniejszać. Nie od dziś wiadomo, że każda rozmowa z wierzycielem będzie mogła wydawać się trudna, ale jednak po pewnym czasie sami również zobaczymy różnice. Przecież wiadomo, że jeśli w miarę szybko zabierzemy się za realizację planu spłaty zadłużenia, to automatycznie można będzie w miarę szybko zauważyć pewną poprawę. Nie od dziś wiadomo, że posiadanie długu spotyka coraz większą liczbę osób co oznacza, że mimo wszystko będzie mogło mieć to wiele dobrego dla nas samych. Można się przekonać o Read the rest of this entry »

Podatki prawnik Warszawa- jak rozpocząć poszukiwania?

Podatki prawnik Warszawa

to nie tylko konieczność. Wiedza z tego zakresu będzie mogła mieć naprawdę bardzo duże znaczenie, jak i również jest w stanie spowodować, że właściwie każdy inaczej zacznie patrzeć na ten temat. Nie od dziś wiadomo, że to, w jaki sposób podchodzimy do możliwości związanych właśnie z posiadaniem wiedzy o podatkach świadczy o nas samych. Dlatego też podatki prawnik Warszawa jest w stanie nam nie tylko poświęcić czas by zaprezentować wszelkie zmiany właśnie w tej tematyce, ale również będzie w stanie nam wytłumaczyć, jakie ma to realne znaczenie dla naszego poczucia bezpieczeństwa. Tak naprawdę wiadomo, że jeśli posiadamy wiedzę z danego tematu, to automatycznie jesteśmy w stanie być o wiele bardziej spokojni, Read the rest of this entry »

Pożyczki dla zadłuzonych- ostatnia szansa

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

czasami dzieje się tak, że sami już nie wiemy z której możliwości można będzie skorzystać, a która mimo wszystko należałoby omijać z daleka. Jednocześnie należy mieć świadomość co do tego, że wiele zależy od samego nastawienia, a z tym jak wiadomo bywa przeróżnie. Musimy mieć świadomość, że czasami ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele możliwości jest jeszcze przed nimi, i nawet nie wiedzą z których z nich można będzie skorzystać w razie gdyby znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji. Koniecznie więc należy wiedzieć o tym, że mimo wszystko pożyczki dla zadłużonych z komornikiem to opcja dla każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji. Wiadomo, że początki bywają trudne, ale jednak dla Read the rest of this entry »

Firmy Wrocław – szerokie spektrum branż

Wrocław jest dużym miastem, stolicą Dolnego Śląska. Nie brakuje w nim prac dobrej jakości, nie brakuje możliwości zarabiania pieniędzy. Zarobki w Polsce do wysokich nie należą, jednak można spokojnie zaplanować możliwość zarabiania. Jakie firmy wiodą prym? Handlowych firm we Wrocławiu nie brakuje, sprzedawana jest żywność, odzież, obuwie. Klienci mają możliwość kupna wszystkiego, na co tylko mają ochotę. Warto zatem zadbać o to, aby zakupy stały się dla nas dostępne. We Wrocławiu znalezienie dobrej pracy nie jest trudne, lecz bardzo łatwe do uzyskania. Praca stała się dobrem, ale obecnie mamy rynek pracownika, ludzi do pracy brakuje, rąk do pracy brakuje, dlatego firmy są skłonne płacić coraz więcej. We Wrocławiu pracują Polacy, Ukraińcy, Włosi, Szwedzi. Są solidni, rzetelni, przykładają się do pracy, jednak wzorem pracowitości są Azjaci, Chińczycy i Wietnamczycy. Ich praca ma sens oraz cel. Nie brakuje pracy na taśmie produkcyjnej, u fryzjera, u kosmetyczki, w firmach montujących drzwi i okna. Wiele osób chce pracować we Wrocławiu. Tutaj szuka pracy oraz mieszkania. Doceniają miasto oraz jego wszelkie uroki. Cudzoziemcy chętnie zakładają firmy w tym mieście, bo wiedzą, że są one niezbędne oraz przydatne każdemu. Wrocław oferuje możliwości osobom w każdym wieku, nawet osoby starsze mogą znaleźć pracę we Wrocławiu. Jest to coraz częściej praca lepiej opłacana oraz doceniana. Klienci firm widzą zmiany na korzyść, poprawę na lepsze. Z tego powodu chętnie korzystają z ofert pracy.