Osoby niepełnosprawne i dostęp do edukacji

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem zapewniającym osobom niepełnosprawnym dostęp do edukacji są klasy integracyjne. Prowadzone są one głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Problemem jest jednak możliwość kontynuowania kształcenia się na poziomie liceum i wyższym. W tej części rynku edukacyjnego mamy do czynienia ze znacznie uboższą ofertą. Wprawdzie w większości szkół wyższych funkcjonują pełnomocnicy do spraw osób niepełnosprawnych, to jednak ograniczenia finansowe i materialne są na tyle poważne, że możemy stwierdzić, że osoby niepełnosprawne studiujące na uniwersytetach czy politechnikach nadal stanowią zjawisko wyjątkowe.

Przykład Poznania wskazuje przy tym na fakt, że aktywnie prowadzona polityka edukacyjna władz lokalnych adresowana do osób niepełnosprawnych sprzyja również podjęciu odpowiednich starań na ich rzecz przez szkoły wyższe, w tym prywatne. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu uważana jest za jedną z uczelni najlepiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poznańskich szkołach wyższych czynione są także starania w zakresie doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Niestety same te osoby przyjmują często postawę bierną. Jeden z pracowników biura karier działającego przy poznańskiej uczelni wyższej zauważył, iż pomimo szerokiej oferty wsparcia w wyborze drogi edukacyjnej kierowanej do młodych osób niepełnosprawnych, tylko nieznaczny procent tych osób korzysta z tej formy pomocy:

Zostaw komentarz