Opinie o elastycznej organizacji czasu pracy

Zwiększanie elastyczności zatrudnienia łączy się z upowszechnianiem różnych systemów i rozkładów czasu pracy15. Z punktu widzenia pracodawcy elastyczny czas pracy pozwala mu w lepszy sposób organizować pracę, dysponując na przykład taką samą liczbą pracowników, niż w wypadku tradycyjnej organizacji czasu pracy. W punktu widzenia osób niepełnosprawnych elastyczny czas pracy, może w większym stopniu umożliwić realizację zadań, lepiej dostosowując pracę do aktualnych możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej. Do badań wybraliśmy następujące rozkłady czasu pracy, przewidziane w kodeksie pracy:

– zadaniowy czas pracy: pracodawca daje pracownikowi swobodę w realizacji powierzonych zadań w dowolnej i dogodnej dla niego porze:

– ruchomy czas pracy: ruchome, ale z góry określone godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

– przerywany czas pracy: ustalone przerwy w pracy nie są wliczone do czasu pracy:

– niepełny wymiar czasu pracy: na przykład cztery godzinny dziennie:

– pełny wymiar czasu pracy: praca trwająca osiem godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (lub 35 godzin tygodniowo dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Dodatkowo, uzupełniliśmy je o postulat pełnej elastyczności czasu pracy, w zależności od aktualnych możliwości osoby niepełnosprawnej: – czas pracy regulowany możliwościami zdrowotnymi osoby niepełnosprawnej, uwzględniający aktualną sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej bez zrywania stosunku pracy.

Interesowały nas opinie pracowników urzędów pracy na temat przydatności różnych rozwiązań związanych z organizacją czasu pracy dla zwiększenia aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Najwięcej ocen pozytywnych (zsumowane kategorie: bardzo korzystne i raczej korzystne – 94,7%) uzyskał postulat hipotetyczny – czas pracy regulowany aktualnymi możliwościami osoby niepełnosprawnej. Jest to rozwiązanie idealistyczne, ale wskazujące na potrzebę szukania takich rozwiązań, które w sposób indywidualny dostosowywałyby warunki zatrudnienia do aktualnych możliwości osoby niepełnosprawnej.

Zostaw komentarz