Oferty pracy dla młodych niepełnosprawnych

Czynnikiem, który silnie wpływa na proces zatrudniania młodych niepełnosprawnych, są wciąż silne stereotypy dotyczące ich możliwości zatrudnienia. Jest to przekonanie, że kwalifikują się oni przede wszystkim do mniej skomplikowanych prac o charakterze fizycznym i że powinni pracować głów nie na chronionym rynku pracy. Tego rodzaju stereotypy silnie wpływają na postawy pracodawców i na ukierunkowanie działań pracowników PUP.

Zdecydowana większość ofert pracy dla młodych osób niepełnosprawnych, znajdujących się w 2005 roku w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy, to zawody fizyczne, często stanowiska o charakterze pomocniczym. Blisko połowa z nich pochodziła z chronionego rynku pracy. Mimo deklaracji większości pracowników PUP, że korzystniejszym miejscem pracy dla młodych osób niepełnosprawnych jest otwarty rynek pracy, często preferowali oni współpracę z Zakładami Pracy Chronionej. Ta sprzeczność mogła wynikać z ich obaw, dotyczących innych, nieznanych pracodawców, jak i z braku rozpoznania lokalnego rynku pracy. Pracownicy urzędów pracy woleli wybierać sprawdzone zakłady pracy i „typowe” zawody przypisane osobom niepełnosprawnym, niż eksperymentować w nieznanym środowisku. Ważnym, często wymienianym przez nich segmentem, jako potencjalnym, ale dotychczas słabo wykorzystanym miejscem pracy dla młodych osób niepełnosprawnych, była administracja publiczna i samorządowa.

Stereotypowość postrzegania przez pracowników PUP młodych osób niepełnosprawnych ujawniła się też w pytaniu o ich potencjalną aktywność zawodową na otwartym i chronionym rynku pracy, lub bierność zawodową. Uznanie, że blisko 40% młodych osób niepełnosprawnych powinno pracować na chronionym rynku pracy, jest skutkiem przekonania o ich niskich kompetencjach zawodowych i społecznych, ale być może i rezultatem praktyki urzędów pracy, z której wynika niska skuteczność prowadzonej dotychczas rehabilitacji zawodowej.

Zostaw komentarz