Niepełnosprawni i silne bodźce wynagradzające ich wysiłki

W tym procesie duże znaczenie mają nagrody, dosłownie, jak i w szerszym społecznym sensie. Niekiedy w stosowanych metodach wychowawczych zabiegano o stosowanie wypłat i nagród powstających w efekcie opanowywanych właśnie czynności, takich jak na przykład sprzedaż rysunków i efektów twórczości plastycznej.

Wielu respondentów podkreślało, że osoby niepełnosprawne potrzebują silnych bodźców wynagradzających ich wysiłki. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale przede wszystkim o wsparcie mentalne, pochwałę, poklepanie po plecach. […] Ich to cieszy, kiedy kierownik powie im dobre słowo, że dziś dużo zrobiłeś czy zrobiłaś, to jest taka rehabilitacja (miasto Skierniewice).

Wywiady wskazywały na dużą rolę wolontariatu w rozwoju decentracji, zmniejszenia się koncentracji na własnej osobie, nabycia poczucia bycia społecznie potrzebnym i podwyższaniu poczucia własnej wartości. Było to podkreślane w wywiadach.

Wolontariat – zdarza się, że osoby niepełnosprawne pracują w ten sposób w domach pomocy społecznej, w oddziale długoterminowej opieki szpitala. Ta praca wpływa w bardzo dobry sposób na psychikę tych osób (powiat limanowski). Osoba niepełnosprawna dzięki wolontariatowi może świadczyć pomoc innym osobom, w dziedzinie, w której posiada wiedzę lub też osobom słabszym od siebie, co w naturalny sposób buduje poczucie przydatności, świadomość bycia potrzebnym (miasto Gdynia). Umowa wolontariacka to jest dobra rzecz, dlatego, że osoba niepełnosprawna może zobaczyć, że nie tylko na jej rzecz inni wykonują wolontariat, ale i ona może coś wykonać. Więc to jest dobre, takie odwrócenie działania. […] Oni mają takie nastawienie, że im się należy, więc to by było bardzo dobre, żeby po prostu zobaczyli, że oni mogą również na rzecz kogoś wykonywać pracę (powiat kraśnicki).

Zostaw komentarz