Monografie terenowe

Uzupełnieniem analiz przygotowanych w oparciu o badania monograficzne są krótkie opracowania wykonane przez badaczy realizujących monografie terenowe14. Ukazują one specyfikę środowisk lokalnych, ich uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. W tym kontekście przedstawiane są postulaty dotyczące dobrych rozwiązań zgłaszanych przez środowiska lokalne. Omówione są przykłady dobrych praktyk, inicjatywy, które warto upowszechniać, ale często i bariery, które hamują rozwój lokalnej aktywności. Opracowania są dowodem ogromnego zaangażowania badaczy w realizację badań terenowych, co zapewne dostrzegą także Czytelnicy książki.

W realizacje projektu oprócz Autorów badań zaangażowanych było wiele osób, bez których systematycznej pracy i wsparcia realizacja tak licznych przedsięwzięć badawczych nie byłaby możliwa. Podziękowania kieruję do koordynatorów projektu Pauliny Sobiesiak i dr Grzegorza Makowskiego, dr Marka Rymszy – dyrektora Programu Polityki Społecznej. Instytutu Spraw Publicznych w ramach którego zrealizowany został projekt oraz ankieterów- -badaczy, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w badania terenowe i przygotowanie monografii lokalnych: Agaty Dudek, Marii Jarosiewicz, Tomasza Kasprzaka, Marii Lechowskiej, Joanny Leszczyńskiej, Izabeli Przybysz, Pauliny Sobiesiak, Marka Solon-Lipińskiego, Anny Stokowskiej, Karoliny Sztandar-Sztanderskiej, Alicji Turczyk, Jana Urmańskiego, Wiesława Zająca.

Zostaw komentarz