Kształcenie szkolne a potrzeby rynku pracy

Wywiady zrealizowane w trakcie badań monograficznych często wskazują na „rozchodzenie się” pracy szkół i potrzeb rynku pracy. Brak jest tak naprawdę synchronizacji między szkolnictwem przygotowującym do zawodu, a miejscowym rynkiem pracy, a w każdym przypadku jest ona potrzebna (powiat ostrowski1). Wydaje się, że podstawowym problemem jest trudność „spot-

Ze względu na specyfikę tego tekstu przyjęto zasadą wskazywania monografii źródłowej przy cytowaniu wypowiedzi przytaczanych w monografiach. W sytuacjach, gdy było to niezbędne dla zrozumienia wypowiedzi, jest to uzupełnione o instytucję, jaką reprezentował kania ” się rynku pracodawcy z rynkiem pracownika. Bariery są ulokowane po obu stronach, zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie młodej osoby nie- pełnoprawnejposzukującej zatrudnienia (powiat ełcki).

Opinie zebrane w wywiadach można określić jako przejaw sytuacji niedopasowania działań szkół i potrzeb rynku pracy. Podstawowe elementy syndromu niedostosowania to: a) respondenci reprezentujący szkoły i pośrednictwo pracy wskazują na trudności w znalezieniu pracy dla osób niepełnosprawnych, mozolność takich poszukiwań i rzadki ich sukces: b) pracodawcy w wielu wywiadach opisują przeszkody w znalezieniu potrzebnych im pracowników i długotrwałość zabiegów o nich. Taki obraz powstaje, gdy oferta szkoły i efekty szkoleń rozmijają się z potrzebami lokalnego rynku pracy. W wywiadach pojawiały się opinie o braku informacji, w jakich kierunkach należałoby kształcić młodzież niepełnosprawną.

Zostaw komentarz