Integracja działań instytucji przygotowania zawodowego

Jako przyczynę tej sytuacji wskazywano niską integrację działań instytucji, przygotowujących młodych niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy. W wywiadach mówiono o braku spójności działań, słabej współpracy i małym przepływie informacji między głównymi instytucjami, a w efekcie – niedopasowaniu i niesumowaniu się ich działań. Brak koordynacji uderza także w słabe ogniwo procesu aktywizacji młodzieży niepełnoprawnej – małą ciągłość między nauką i pracą, a w konsekwencji rzadkie płynne przechodzenie od szkolenia w zawodzie do zastosowania tych umiejętności.

Wiele monografii mówi o słabej współpracy między instytucjami, zarówno od strony generalnej, jak i w konkretnych przypadkach. Na schematach powiązań, które konstruowano dla poszczególnych powiatów, często brakowało połączenia od szkół do PUP. Jeśli taka współpraca instytucji istniała, to była ona podporządkowana potrzebom bieżącym jak poszukiwanie pracownika, albo były to spotkania informacyjne w szkołach dla ucznów. Natomiast rzadko występowała współpraca o charakterze bardziej długofalowym i strategicznym. Przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na zawody ze starostwa do szkół wystąpiło tylko w jednym sprawozdaniu z badań terenowych.

Na słabość współpracy instytucji wskazywano w większości badań monograficznych. Takie sygnały zawarte są w 7 z 16 monografii. Nie ma współpracy między instytucjami […], brak jest porozumienia, działania są „ od przypadku, do przypadku ” (powiat ostrowski). Właściwie we wszystkich wypowiedziach moich rozmówców dominowała opinia, że w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych bardzo trudno mówić o jakimś wypracowanym modelu współpracy. Pojawiały się wręcz opinie, że w ogóle tu nie ma współpracy (powiat skarżyski). Jedną z przeszkód stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w powiecie żarskim jest z pewnością: słaba współpraca i skoordynowanie działań poszczególnych podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych […] Nie ma utrwalonych dróg komunikacji i wzorców współdziałania, dzielenia się różnymi doświadczeniami, wspólnego diagnozowania barier i potrzeb (powiat żarski). W powiecie brak jest współpracy między instytucjami takimi jak PUP, starostwo, PCPR, to są jakby osobne urzędy, w których przesyłają sobie informacje, ale jeśli chodzi o wolę współpracy, to chyba niespecjalnie ta wola jest przejawiana (powiat złotoryjski). Pracownicy jednej instytucji nie wiedzą, co dzieje się w drugiej (powiat sokolski). Współpracy żadnej nie widzę (powiat inowrocławski). W jednym z powiatów pojawiło się nawet określenie, że PFRONjest trochę jak Książe udzielny. Z drugiej strony dyrektor Funduszu skarży się na brak informacji ze strony urzędów (powiat D).

Zostaw komentarz