Doradztwo zawodowe

Do zadań skoncentrowanych na pośrednictwie pracy zaliczono działania nastawione na kojarzenie osób poszukujących pracy z odpowiednimi ofertami pracy. Do grupy takich zadań, jak szkolenia i kwalifikacje włączono szkolenia w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji, przygotowanie do kontaktu z pracodawcą, jak i szkolenia na rzecz zwiększenia umiejętności społecznych wypracowanie umiejętności miękkich, to jest motywacji do szukania pracy, przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych, profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna, poznanie mocnych i słabych stron: subsydiowanie zatrudnienia, szkolenia, staże.

Natomiast doradztwo zawodowe to takie propozycje, jak doradca zawodowy, pomoc w określeniu preferencji zawodowych, analiza pod kątem możliwości psychofizycznych – dostosowanie preferencji do możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, sprecyzowanie kierunku ewentualnego przeszkolenia lub przekwalifikowania, planowanie ścieżki zawodowej, rehabilitacja zawodowa, to jest: rozpoznanie i określenie potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej w sferze pracy.

Do grupy aktywizacja zawodowa zaliczono inicjowanie akcji promujących różne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych, zachęcanie pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, pozyskiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dobra współpraca z pracodawcami i ich orientacja w zachętach do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zostaw komentarz