Doradztwo indywidualne i grupowe zawodowe dla niepełnosprawnych

Projekt ma na cełu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez doradztwo indywidualne i grupowe zawodowe będzie pracował lekarz medycyny, prawnik, psycholog – żeby tym ludziom po prostu […] no może uświadomić nawet pewne rzeczy […] z kolei PUP jako nasz partner będzie tę ideę propagował wśród pracodawców […] będziemy współpracować z Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi, z Warsztatami […] chcemy określić osobom niepełnosprawnym takie ścieżki zawodowe […] chcemy im powiedzieć, czy na przykład ich marzenia mają szansę przekuć się w coś konkretnego.

Organizacje pozarządowe są beneficjantami pomocy finansowej ze strony PFRON i budżetów samorządowych. Nie stanowi zaskoczenia fakt, że domeną ich działalności są przede wszystkim duże ośrodki miejskie. Dobrym przykładem dynamiki trzeciego sektora jest Poznań, w którym elektroniczna baza danych teleadresowych podmiotów działających dla pożytku publicznego zawiera obecnie 540 pozycji, z czego aż 110 zajmuje się problematyką związaną z niepełnosprawnością. Nie może więc dziwić, że w tym mieście w 2005 roku stowarzyszeniom i fundacjom adresującym swoje działania do osób niepełnosprawnych, przekazanych zostało ponad 6% wszystkich środków przekazanych organizacjom pozarządowym. Całość środków służących realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych sięgała niemal trzech milionów złotych, z czego 51,2% przekazana została organizacjom z Urzędu Miasta, zaś 48,8% stanowiło wkład własny stowarzyszeń i fundacji. Pieniądze przekazane organizacjom zostały wykorzystane w stu procentach, co może wskazywać na umiejętne planowanie przez organizacje pozarządowe wydatków w tej dziedzinie.

Zostaw komentarz