Aktywność organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wprawdzie bardzo rzadko zajmują się bezpośrednio aktywizacją zawodową, ale zakres działań obejmujący głównie rehabilitację, doradztwo dla rodzin osób niepełnosprawnych, działalność kulturalną, turystyczną i sportową, poradnictwo psychologiczne stanowi bardzo ważne uzupełnienie tego, co osobom niepełnosprawnym oferują instytucje publiczne. Organizacje pozarządowe podejmują wysiłki na rzecz poprawy dostępu do informacji niezbędnych osobom niepełnosprawnym.

Jak świadczą informacje uzyskane w badaniach empirycznych, aktywność tego typu organizacji nie jest wbrew pozorom zbyt duża (szczególnie na wsi i w małych miestach). Jakkolwiek o ich istnieniu wie relatywnie dużo osób niepełnosprawnych, to już osobisty kontakt z nimi ma niewielka ich liczba”. Jest to olbrzymie wyzwanie zarówno dla polityki społecznej państwa, jaki dla społeczeństwa, gdyż uzyskanie jakościowo istotnego postępu będzie w sytuacji osób niepełnosprawnych niezwykle trudne bez szerszego zaangażowania stowarzyszeń, bez rozwinięcia dobrowolnej aktywności obywatelskiej służącej integracji społecznej osób niepełnosprawnych, ale często także zaspokojeniu ich ważnych potrzeb, które podlegają deprywacji wskutek niewydolności działań ze strony państwa lub po prostu wyczerpania się dostępnych mu zasobów. Od lat trwa w Polsce debata na temat rozwoju tego tak zwanego trzeciego sektora i stworzenia sprzyjających mu mechanizmów prawnych i finansowych (w tym korzystania ze środków budżetowych dla realizacji różnorodnych przedsięwzięć społecznych). Z punktu widzenia sytuacji w środowisku osób niepełnosprawnych, takie rozwiązania są naprawdę niezbędne, aby w ogóle stworzyć podstawy do przełamywania społecznej izolacji.

Zostaw komentarz