Aktywność organizacji pozarządowych – ciąg dalszy

Interesującym aspektem tego problemu jest rozbieżność pomiędzy częstym brakiem konkretnych przejawów aktywności organizacji pozarządowych wśród osób niepełnosprawnych a relatywnie pozytywnymi opiniami na ich temat, na przykład wśród pracowników instytucji pomocy społecznej12. Wynikać to może szczególnego ulokowania organizacji pozarządowych oraz z faktu, że stowarzyszenia, które programowo mają pomagać osobom niepełnosprawnym, starają się przede wszystkim dotrzeć do struktur administracyjnych i poprzez nie „wejść w obieg”. Ośrodki pomocy społecznej informują swoich podopiecznych o działalności stowarzyszeń i starają się kierować niepełnosprawnych do ich placówek, co nie oznacza, że osoby niepełnosprawne rzeczywiście do nich trafiają.

Stowarzyszenia rzadko decydują się na samodzielne włączanie w rynek pracy. W naszych badaniach stwierdziliśmy istnienie kilku Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz interesującą inicjatywę utworzenia w 2004 roku w ramach projektu finansowenego ze środków Unii Europejskiej: Agencji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi w Fublinie.

W Skarżysku Kamiennej Klub Integracji Społecznej (funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy realizuje program Niepełnosprawni u progu aktywności zawodowej skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i tym samym mających największe trudności z wejściem na rynek pracy. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Fudzkich. Przedstawiciel KIS tak charakteryzował to przedsięwzięcie:

Zostaw komentarz